ผังกทม.ฉบับใหม่ ลดพื้นที่สีเขียวไม่เกิน 5 %

จากการขยายตัวของเมืองในทุกด้าน ทำให้การ ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (สีเขียว) ลดลง เนื่องจากถูกรุกล้ำจากภาคพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย แม้พื้นที่เกษตรจะมีสัดส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้พบว่าในช่วงปี 2552-2558 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมลดลงกว่า 4.05% หรือมีราวกว่า 2.6 แสนไร่ หรือสัดส่วน 27% จากพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมดกว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร

นาย นพนันท์ ตาปนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง เปิดเผยว่า สำหรับแนวโน้มผังฉบับใหม่คาดว่าพื้นที่สีเขียวจะลดไม่เกิน 5% จากปัจจุบัน เนื่องจากผังใหม่จะไม่ส่งเสริมให้เมืองขยายตัวเกินรัศมีวงแหวนกาญจนาภิเษก โดยจะเพิ่มความหนาแน่นและทำให้เมืองกระชับแทน ทั้งนี้ สิ่งที่จะเห็นในพื้นที่สีเขียวก็คือ การกำหนดโซนและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผังโครงสร้างจะมีการกำหนดศูนย์ชุมชน ศูนย์กลางการเกษตร และตลาดเกษตรปลอดภัยเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่แข็งแกร่งและสร้างความสมดุลระหว่างพื้นที่เมืองและชานเมือง เช่น บริเวณ สุวินทวงศ์ บางขุนเทียน สนามหลวง 2 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเสนอให้นำมาตรการโอนสิทธิการพัฒนามาใช้ในบางพื้นที่ที่ถูกลิดรอนสิทธิ เช่น ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก.1 ฝั่งตะวันออก ที่รัฐกำหนดเป็นพื้นที่ผันน้ำและ ก.3 บางส่วนของฝั่งตะวันตกที่กำหนดเป็นแก้มลิง เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth