ผู้ตรวจฯตั้งคณะทำงานสางปัญหาคอนโด7ชุมชนซอยพหลฯ

“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ตั้งคณะทำงาน สางปัญหาคอนโดในพื้นที่ 7 ชุมชนซอยพหลโยธิน เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีมติรับเรื่องร้องเรียนกรณี นายนรฤทธิ์ โกมลารชุน ผู้แทนชมรมอนุรักษ์พญาไทและคณะซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในซอยพหลโยธิน 5, 7, 8, 9, 10, 11 และซอยประดิพัทธ์ รวมทั้งหมด 7 ชุมชน

ร้องเรียนว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกรณีปล่อยให้มีการก่อสร้างอาคารสูงที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ไม่มีคุณภาพ รวมถึงไม่มีการจัดการบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรและเกิดน้ำท่วมภายในชุมชน โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบในกรณีดังกล่าว มีนายปรีดา เวทยาวงค์ รองเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานคณะทำงาน โดยที่ผ่านมามีการพูดคุยระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและ ผอ.เขตพญาไทแล้ว ซึ่งเรื่องดังกล่าวทางสำนักงานเขตพญาไทรับทราบแล้ว ซึ่งคณะทำงานจะต้องไปดูในรายละเอียดในแต่ละกรณีว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ซึ่งก็ต้องแก้ปัญหาไปทีละกรณี เพราะปัญหาหลายจุดด้วยกัน อย่างไรก็ตามทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะตรวจสอบและหาทางแก้ไขในกรณีดังกล่าวต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews