“มะเร็งเต้านม” มัจจุราชหมายเลข 1 ของผู้หญิง

หญิงไทยเป็นแชมป์มะเร็งเต้านม เหตุจากพันธุกรรม การกินฮอร์โมนทดแทน และอาหารไขมันสูงและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น อ้วน หรือเคยฉายแสงบริเวณเต้านม เตือนใช้ฮอร์โมนทดแทนต้องปรึกษาแพทย์และหมั่นตรวจเช็กเต้านม เผยนวัตกรรมยาช่วยยืดอายุและเพิ่มคุณภาพชีวิตแม้พบในระยะลุกลาม

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งอันดับที่ 1 ซึ่งพบมากในผู้หญิงไทย อย่างไรก็ดี อย่าเพิ่งตกใจ เพราะแพทย์ได้กล่าวย้ำว่าเป็นได้ก็หายได้ หากตรวจพบก่อนในระยะแรก และได้รับการรักษาอย่างถูกหลัก แต่ถึงแม้จะเป็นระยะที่ลุกลาม การรักษาตามมาตรฐานจาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็จะช่วยยืดอายุและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ พันโทนายแพทย์ไนยรัฐ ประสงค์สุข ปฏิคม ของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงมะเร็งเต้านมว่าโรคนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยจากภายในจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุกรรม หรือกรรมพันธุ์ โดยเฉพาะหากมีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมตอนอายุน้อย (อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี)
ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหญิง เช่น การรับประทานยาฮอร์โมนเสริมในวัยหลังหมดประจำเดือน จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มได้ถึง 2-4 เท่า แต่หากจำเป็นต้องรับประทานยาฮอร์โมนเสริมในวัยหลังหมดประจำเดือน ก็ควรหมั่นตรวจเช็กเต้านมด้วยตนเอง และไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อตรวจเช็กเต้านม และตรวจเพิ่มเติมด้วยวิธีเอกซเรย์เต้านม หรือแมมโมแกรม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth