อดีต ส.ส.ปชป. เรียกร้องบรรจุพยาบาลวิชาชีพ

อดีต ส.ส.ปชป. เรียกร้องบรรจุพยาบาลวิชาชีพ หวั่นสมองไหลไปสู่ รพ.เอกชน 

น.ส.รังสิมา รอดรัศมี อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นอดีตพยาบาล ขอรัฐบาลให้ความสำคัญวิชาชีพพยาบาล เพราะอาชีพพยาบาล เป็นอาชีพเฉพาะทาง ไม่สามารถใช้เครื่องจักรทดแทนได้ ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากตามโรงพยาบาล มีพยาบาลไม่เพียงพอ ที่สำคัญประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจำเป็นมากที่ต้องมีพยาบาลให้เพียงพอ ตามความต้องการ และหากถึงในช่วงดังกล่าว รัฐบาลจะมีแนวทางรับมืออย่างไรบ้าง 

อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขอตั้งข้อสังเกตถึงการบรรจุพยาบาลวิชาชีพเข้ารับราชการ ว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับบรรจุพยาบาลวิชาชีพในปีนี้ จำนวน 11,213 อัตรา แต่กระทรวงสาธารณะสุข ชี้แจ้งว่ารับบรรจุได้เพียง 1,200 อัตรา ทำให้พยาบาลไม่ได้รับการบรรจุ 10,992 คนซึ่งแท้จริงแล้วสามารถบรรจุตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเข้ารับราชการได้มากกว่านี้  จึงอยากเสนอให้ทั้งสองหน่วยงาน ประชุมบูรณาการร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการเยียวยาพยาบาลที่ไม่ได้รับการบรรจุด้วย ที่สำคัญต้องการให้กระทรวงสาธารณสุข เกลี่ยตำแหน่งให้เกิดความเท่าเทียม ตำแหน่งอยู่ที่ไหน ตัวต้องอยู่ที่นั้น เพราะปัจจุบัน มีตำแหน่ง แต่ตัวมาปฎิบัติช่วยราชการในกระทรวง หากเกลี่ยตำแหน่งเท่ากัน ๆ กัน ก็เชื่อว่าตำแหน่งจะเพียงพอที่บรรจุ และตรงต่อความต้องการมากกว่า 

“หากไม่บรรจุพยาบาลวิชาชีพ จะเกิดภาวะสมองไหลไปสู่โรงพยาบาลเอกชน ที่ ต้องการพยาบาลของรัฐอยู่แล้ว เพราะมีประสบการณ์ และโรงพยาบาล เอกชน ยังมีสวัสดิการและเงินเดือนที่สูงกว่าหลายเท่า ดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลกำหนดแผนที่ชัดเจนในการบรรจุพยาบาลวิชาชีพ เข้าสู่ราชการเพื่อเป็นหลักประกันการทำงานต่อไปในอนาคต” น.ส.รังสิมา กล่าว

น.ส.รังสิมา กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงค่าตอบแทนพยาบาล เนื่องจากพยาบาลทำงานหนัก ต้องเข้าเวรหลายกะ จึงอยากให้คำนึงถึงสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พยาบาลควรได้รับอย่างเท่าเทียม ทั้งเรื่องของค่ารักษาพยาบาล ที่พักอาศัย สิทธิด้านครอบครัว เนื่องจากเป็นอาชีพเฉพาะทางและค่าตอบแทนน้อยกว่าผู้จบปริญญาตรี เริ่มต้นแค่ 13,000 บาทเท่านั้น .-สำนักข่าวไทย